Icon

GENERELLE BETINGELSER

Du synes sikkert ikke at sådanne betingelser er den mest interessante læsning, men ikke desto mindre er det vigtig information, som vi er nødt til at give dig, når du køber en ydelse hos ALOTT. Herunder finder du betingelser og vilkår for ALOTT's programmer:

1. Ved at indsende ansøgningsformularen, indgår du en kontraktmæssig aftale med ALOTT og du er indforstået med betingelserne og vilkårene som beskrevet i materialet fra ALOTT og på hjemmesiden www.alott.dk. Som resultat holdes du ansvarlig for at betale programgebyrerne, der er resultat af disse vilkår:

2. ALOTT behandler alle ansøgningerne i den rækkefølge de ankommer på kontoret og vi forbeholder os ret til at afvise en ansøgning, hvis vi vurderer det nødvendigt. F.eks. ved manglende modenhed, forkert indstilling, helbredsmæsige årsager med mere. 

3. Alle arrangementer vedrørende transport, indkvartering og andre services (inklusive billetter, tilgodebeviser og vouchers) udstedt af ALOTT, er med det forbehold at hverken ALOTT eller nogle af dennes samarbejdspartnere kan holdes ansvarlige for skader, tab, krav, udgifter, ulykker, forsinkelser, annulleringer eller afvigelser indtruffet under rejsen, som er uden for ALOTT's kontrol.

4. ALOTT forbeholder sig ret til at ændre priser på grund af ændrede valutakurser, almindelig inflation eller prisstigninger fra vores samarbejdspartnere i udlandet, højere billetpriser eller andre uforudsete omstændigheder.

5. Hvis deltageren, med forståelse for de gældende betingelser, ikke kan rejse på grund af en fejl lavet af ALOTT, refunderes alle indbetalte programgebyrer fratrukket depositum.

6. I tilfælde af at deltageren annullerer før programstart, gælder følgende regler:

  • a. Depositummet tilbagebetales ikke, hvis visumansøgningen bliver afvist af myndighederne
  • b. Ej heller vil tilbagebetaling af depositum finde sted, hvis ansøgeren annullerer af personlige årsager
  • c. Annulleres mindre end 30 dage før afrejse betales de faktiske udgifter dog mindst 50 % af programprisen
  • d. Annullering er kun mulig ved skriftlig besked med angivelse af grunden for annulleringen
  • e. Hvis deltageren har købt en afbestillingsforsikring er deltageren berettiget til refusion af programgebyrer i henhold til forsikringsselskabets betingelser for afbestillingsforsikringer. En lægeerklæring vil blive krævet. Udgiften til afbestillingsforsikringen vil aldrig kunne tilbagebetales
  • f. Der kan være særlige regler for annullering under det enkelte program - se mere under dit program
  • g. Annullering af program efter programstart - ingen refundering

7. ALOTT tager forbehold for prisændringer, tastefejl og lignende.

8. I tilfælde af at din visumansøgning ikke godkendes af myndighederne, vil depositummet ikke blive tilbagebetalt, uanset hvor lang tid der er til afrejse. Ej heller vil programprisen eller en del heraf blive tilbagebetalt, hvis din placering er blevet bekræftet fra udlandet. 

9. Hvis deltageren ikke efterlever de regler og anvisninger, som han/hun er blevet informeret om vedrørende programmet, forbeholder ALOTT og dennes partnerorganisationer sig ret til at ekskludere deltageren fra programmet uden tilbagebetaling af programgebyret.

10. I tilfælde af klager under opholdet/kurset skal deltageren informere partnerorganisationen og ALOTT i Danmark skriftligt så hurtigt som muligt. Vi vil gøre, hvad vi kan for at løse problemet på stedet. Vælger deltageren at forlade opholdet/kurset før tid, uden at have givet mulighed for at rette op evt. fejl og mangler, vil der ikke gives nogen refusion.

11. Hvis deltageren afslutter opholdet/kurset i udlandet uanset af hvilken grund, kan hverken programgebyr eller andre udgifter kræves refunderet af ALOTT eller nogen af dennes partnerorganisationer, specielt ikke hvis der ikke under opholdet/kurset er blevet gjort opmærksom på evt. klagepunkter. Har deltageren ikke sendt en skriftlig klage under opholdet/kurset vil klagen ikke blive fulgt op efter hjemkomst.

12. Deltagerens kontaktoplysninger, fornavn og e-mailadresse, vil kunne blive udleveret til andre deltagere, der rejser samme dato med samme fly til destinationen, så man kan arrangere at mødes til rejsen. Hvis dette ikke ønskes, skal der gives besked til ALOTT i forbindelse med tilmelding.

13. FLYBILLETTER:
ALOTT er agent for luftfartsselskaberne og er derfor udelukkende formidler af flybilletten til kunden. Vi sælger ikke flybilletter i eget navn, og modtager alene kundens betaling af flybilletterne på luftfartsselskabets vegne.

Kunden har en aftale med luftfartsselskabet, som er ansvarlig for transportaftalens gennemførelse. ALOTT kan ikke holdes ansvarlig for luftfartsselskabets forsinkelser, aflysninger, konkurs eller anden manglende opfyldelse af aftalen indgået mellem kunden og luftfartsselskabet. Disse vilkår accepteres af kunden i forbindelse med accept af ALOTTs betingelser ved bestilling af en rejse/projekt/program, hvor flybillet indgår.

Flybilletter refunderes ikke med mindre andet specifikt er nævnt. Der vil under alle omstændigheder altid være udgifter i forbindelse med ændring/annullering af flybilletter. Hvor stor udgiften er, afhænger af flybillet og luftfartsselskab. 

14. ALOTT fungerer som salgskontor for forsikringsprodukter, men kan ikke drages til ansvar for beslutninger i forsikringssager. Efter tegning af forsikringspolice afregnes med forsikringsselskabet og herefter er al kontakt med forsikringsselskabet direkte mellem den forsikrede og forsikringsselskabet.

Ovenstående information og betingelser er korrekte, men kan ændres uden varsel.