Icon

Danmark-USA/Canada programmet

Der er primært tale om et mobilitetsprogram med særligt fokus på at øge andelen af studerende, der rejser på meritgivende praktik- og studieophold i udlandet.

Udover studierelevante ophold for studerende, kan der derfor bevilges midler til undervisningsophold i USA eller Canada samt tilskud til oversøiske rejser med det formål at møde relevante samarbejdspartnere, der kan modtage studerende fra Danmark i studie- eller praktikophold.

Programmet er forbeholdt Undervisningsministeriets videregående uddannelser, dvs. uddannelser hørende under erhvervsakademierne og professionshøjskolerne, ingeniørhøjskolerne og Medie- og Journalisthøjskolen. Studerende og ansatte ved Videnskabsministeriet og Kulturministeriets uddannelser kan ikke opnå støtte via programmet.

I Styrelsen for International Uddannelse kan man bland andet ansøge om tilskud til:

  • Praktik- og studieophold i USA eller Canada 
  • Undervisningsophold i USA eller Canada

Tilskud til studerende

For studerende på ophold af minimum 4 ugers varighed ydes et tilskud på 8.000 kr. per person. For længerevarende ophold ydes et tilskud på 500 kr. pr yderligere uge, dog maksimalt 12.000 kr.

Tilskud kan bruges til dækning af rejse, forsikring, visum, etc.

For at opnå tilskud skal den studerendes studie- og praktikophold være:

  • Meritgivende
  • Godkendt af den danske uddannelsesinstitution og den udenlandske virksomhed eller uddannelsesinstitution
  • Ikke være studietidsforlængende
  • Af minimum 4 ugers varighed

Der er mulighed for at komme på ophold i USA og Canada flere gange i løbet af studietiden, da en studerende kan ansøge om tilskud både til studieophold og til praktikophold. Opholdene behøver ikke at ligge i forlængelse af hinanden.

Det vil i de fleste tilfælde være muligt at søge om at tage SU og udlandsstipendium med Nordamerika. For at opnå fuld SU, skal opholdet indgå som en del af den studerendes danske uddannelse og den danske uddannelsesinstitution skal godkende, at opholdet giver fuld merit.

Reglerne kan ændre sig, så tjek det sidste nye på SU her http://www.su.dk/.

Ansøgningsprocedurer

Der kan indsendes ansøgninger om tilskud løbende via Styrelsen for International Uddannelses hjemmeside. Ansøgninger vurderes efterhånden som de modtages. Det er en forudsætning for at modtage tilskud, at ansøgningen er modtaget i Styrelsen for International Uddannelse inden opholdet finder sted.

Flere oplysninger

Find ansøgningsformularer og læs mere om Danmark-USA/Canada programmet på her