ALOTT KOMPENSERER FOR CO2 AFTRYK FRA ALLE DERES REJSENDE

For at formindske udslippet af Co2 i en klimamæssigt udfordret verden, har ALOTT og GoWANDER besluttet at støtte bevarelse af regnskoven med et beløb for hver deltager de sender ud i verden.