ALOTT KOMPENSERER FOR CO2 AFTRYK FRA ALLE DERES REJSENDE

CO2k
For at formindske udslippet af CO2 i en klimamæssigt udfordret verden, har ALOTT besluttet at støtte bevarelse af regnskoven med et beløb for hver deltager de sender ud i verden.

”Den seneste tid har vi også haft fokus på at finde nogle gode miljøprogrammer, som vi kunne tilbyde” siger ejer af ALOTT, Joan Lott Carlsen.

”Og så slog det mig, at det ikke gav megen mening, at sende et ungt menneske halvvejs rundt om jorden for at hjælpe miljøet, hvis de samtidig er med til at belaste klimaet med mere CO2 fra flyrejsen”

Joan Lott Carlsen tog kontakt til den grønne tænketank Concito, hvor hun blev oplyst at genskovning giver den bedste klimaeffekt. Skoven har en nøglerolle i forhold til klimaet, fordi træer, så længe de vokser, kan optage CO2 fra luften ved deres fotosyntese og lagre det som kulstof. 

Skove er meget vigtige for klimaet
En gennemsnitsdansker udleder 17 tons CO2 pr. år. Til sammenligning udleder en retur flyrejse til Australien 3,4 ton, hvilket vil sige 20 % af hvad en dansker bruger på et helt år.

”Det kræver meget store skovarealer at optage den CO2, vi udleder ved flyrejse, derfor besluttede vi at støtte med et beløb, der svarer til at kompensere for hver deltager, vi sender ud i verden.”  

Ikke bare træer
Det bæredygtige projekt der støttes, ligger i udkanten af Amazonas. Foruden at beskytte det 200.000 hektar store skovområde, giver projektet samtidig arbejde til lokalbefolkningen, forhindrer skovrydning, planter nye træer og sikrer dermed levesteder for det rige dyreliv i området. 

Det har en pris
Unge mennesker skal fortsat rejse, for der er så uendelig mange fordele, ved at kende verden og have oplevet den med egne øjne.  Dette er derfor en måde hvorpå man kan opveje sit CO2 aftryk, indtil der er opfundet et renere brændstof eller andre teknologier.

ALOTT har i forbindelse med det nye tiltag, valgt at lave en lille prisstigning på tværs af alle deres tilbud, som 100% går ubeskåret til miljøprojektet for at kunne bidrage med endnu større effekt.

”Vores priser er steget med ca. 200 kr. for at hjælpe til med den vigtige genskovning, men vi tror på, at det i en tid med et enormt, og meget nødvendigt fokus på klima og miljø, er noget de unge gerne vil være med til at støtte.” Siger Joan Lott Carlsen afslutningsvist.

Læs mere her om ALOTT greener, og hvor ALOTT ellers tænker klima og bæredygtighed ind ♻️🌎🌱