VÆRTSFAMILIE SCREENING

Værtsfamilie
Alle vores værtsfamilier bliver omhyggeligt screenet efter reglerne som kræves af de amerikanske myndigheder. Værtsfamilier, skal lige som au pair ansøgere, leve op til nogle krav, for at kunne deltage i Au Pair in America programmet.

Vores amerikanske kontor i Stamford sikrer, at alle værtsfamilier, der gerne vil deltage i programmet, overholder de grundlæggende elementer i au pair-programmet. Når ansøgningen, referencerne og aftalen er indsendt, er det næste skridt for familierne, det personlige interview, der udføres af den lokale counsellor i familiens hjem.

Dette formelle interview er helt afgørende for hele screeningsprocessen. Counselloren sørger for, at familien er egnet til programmet og kan være et godt hjem for en au pair, der skal tilbringe et år i deres familie. 

Ansøgningsprocessen for værtsfamilien er omfattende og grundig, med det ene formål at udvælge egnede værtsfamilier, der er klar til at dele en positiv oplevelse med et au pair.