Praktikantens målsætninger:

Der kan være mange grunde til at tage sin praktik i udlandet, men de mest almindelige er blandt disse:

  • At få international erhvervserfaring
  • At få brugt og finpudset sine sprogkundskaber
  • At omsætte teori til praksis
  • At lære om værtslandets virksomhedskultur
  • At opbygge netværk
  • At kunne skrive et udlandsophold på CV’et
  • At opnå kendskab til branchen
  • At opbygge langsigtet karriereplanlægning og målsætning
  • At lære at tilpasse sig, være fleksibel og kunne fungere i nye omgivelser
  • At blive en del af et team på tværs af sproglige, aldersmæssige og kulturelle barrierer

Uddrag fra undervisningsministeriets publikation om praktik i udlandet

Udlandspraktik tæller på CV’et!
En studerende, der vælger praktik i udlandet, får to vigtige erfaringer på CV’et på én gang, nemlig både udlandserfaring og arbejdserfaring. Færdiguddannede studerende, der har været af sted på praktikophold i udlandet, har opnået kompetencer, der er attraktive for mange arbejdsgivere.

De studerende har lært at stå på egen ben i en inter-kulturel kontekst ved at indgå i et praktisk arbejdsfællesskab, hvor der skal løses konkrete opgaver – på et fremmed sprog.

Dette kan man se dokumenteret i en arbejdsmarkedsundersøgelse, som Styrelsen for International Uddannelse offentliggjorde i 2009. Her påpegede arbejdsgiverne, at studerende, der har været i praktik, udviser større åbenhed og fleksibilitet over for arbejdskultur og organisering, da de i kraft af deres udlandsophold har oplevet anderledes hierarkier og ledelsesstile.

Arbejdsgiverne oplever gevinsten af medarbejderens udlandsophold, når virksomheden samarbejder og er i dialog med internationale parter, for eksempel under besøg fra udlandet og via konferencer, udstationering og lignende.

Samtidig drager arbejdsgiveren nytte af medarbejderens sproglige kompetencer og faglige nytænkning. Ligeledes kan en veludviklet kritisk sans, som opholdet i et fremmedartet lærings- og arbejdsmiljø ofte bidrager med, bruges i det daglige.