FAQ Professionel Praktik Program new zealand

Der er mange spørgsmål, når man overvejer en praktikplads i udlandet, og hvor skal man snart starte?

Her finder du de mest almindelige spørgsmål, men du er naturligvis velkommen til at kontakte os hvis du ikke finder svar her eller hvis der er noget du gerne vil have uddybet.

Hvilke organisationer samarbejder vi med?
INTERNeX har samarbejde med hundredevis af virksomheder over hele New Zealand, men flest i Aucklandområdet, som er landets største by. De er specialister indenfor dette felt og er landets førende virksomhed, når det kommer til at finde og skræddersy praktikpladser til internationale studerende. Af forskellige grunde kan vi ikke oplyse navnene på de virksomheder vi samarbejder med.

Vore værtsvirksomheder stoler på vores evne til at screene kandidater og derved finde den praktikant, hvis personlighed, sprogkundskaber, uddannelsesniveau, ønsker og interesser matcher virksomheden bedst muligt. Værtsvirksomhederne ønsker ikke selv at modtage og dermed administrere en række uopfordrede ansøgninger om praktik grundet deres samarbejde med os. De har brug for vores kompetencer i forhold til håndtering af de internationale uddannelsesdokumenter samt visum og anden påkrævet administration i forbindelse med en praktikants ophold i New Zealand.

Er det muligt at ønske praktik i en helt specifik organisation?
INTERNeX samarbejder muligvis med lige den virksomhed, du ønsker din praktik i, men med mindre du er helt sikker på, at den er PRÆCIS, hvad du har brug for, så anbefaler vi, at du lader screeningsprocessen gå sin gang via INTERNeX, fordi vi på den måde finder den virksomhed, der matcher dig bedst herunder også, at vi kan sikre at virksomheden er i stand til at tilbyde dig et passende projekt samt supervision.

Hvad er den ideelle varighed af en virksomhedspraktik?
Det er vores erfaring, at 12 – 20 uger er passende. Så har du tid nok til at lære dine kolleger at kende, du finder ud af, hvordan hele virksomhedskulturen, arbejdet osv. fungerer. Desuden er der større mulighed for at få et interessant projekt, hvis du bliver længere tid i virksomheden. En værtsvirksomhed kan godt tænke, at det er spild at sætte en praktikant ind i et komplekst projekt, hvis vedkommende skal forlade virksomheden efter kort tid. Hvis du derimod stiller dig til rådighed 12 uger eller længere, kan du gennemføre relevante opgaver/projekter for virksomheden, samtidig med at du har tid til at udvikle venskaber, netværk og indsamle al den information, du har brug for både personligt og professionelt.

Hvad betyder..?
Praktikkoordinator = Placement Manager = din kontaktperson hos InterneX
Supervisor = din kontaktperson i virksomheden.

Hvilken størrelse virksomhed er bedst egnet som praktiksted?
Jo større virksomheden er, jo sværere er den at finde rundt i. Selvom det ikke altid er tilfældet, er mange større virksomheder tilbageholdende med at tilbyde praktikanten interessante projekter, idet de har vanskeligt ved effektivt at håndtere projekterne grundet internt bureaukrati og velvilje fra det fastansatte personale.

Mindre virksomheder tillader derimod oftest praktikanten at blive ligeså involveret, som projektet kræver det.
Man kan nemt gemme sig eller blive gemt i en stor organisation. Det er ikke muligt i mindre virksomheder. Du vil ofte få større ansvar og mere interessante opgaver i virksomheder med personale fra 10-30 personer. Derfor placerer vi primært praktikanter i virksomheder af denne størrelse.

Hvordan foregår udvælgelsen af praktikstedet?
For at have et praktikprogram, der fungerer og giver tilfredse kunder, er det essentielt at kortlægge forventninger samt gennemføre screening af de potentielle deltagere. Det er vigtigt deltagerne forstår, at det New Zealandske arbejdsmarked og demografien afviger fra, hvad de er vant til. Programmet egner sig ikke til personer, som ikke kan tilpasse sig anderledes strukturer, miljøer og typer i en New Zealandsk virksomhed.

Praktikanten har KUN KRAV PÅ FORMIDLING AF ÉT PRAKTIKSTED. Når vi skal matche en virksomhed med en praktikant, arbejder vi ud fra et stort antal virksomheder, men når i løbet af processen frem til et lille antal af mulige praktiksteder, som vi vurderer, kunne passe sammen med kandidatens ønsker og kompetencer. Blandt disse få mulige udvælger vi så den virksomhed, som matcher kandidaten bedst. Derfor gennemføres der typisk kun én samtale baseret på den meget grundige udvælgelsesproces.

Hvad sker der efter den første henvendelse?
Når vi har fastlagt, hvilken slags praktik du ønsker, vil vi indlede forhandlinger på dine vegne med forskellige værtsvirksomheder. Disse forhandlinger tager tid, primært fordi vi vurderer mange faktorer hos vores værtsvirksomheder så som: Hvor egnet er virksomheden/organisationen/projektet, hvilke rammer og hvilket personale er der, hvad er tidshorisonten af praktikken, hvilken persontype passer sammen med netop den virksomhed, hvor meget supervision er påkrævet og kan tilbydes, hvilke fysiske rammer er der, hvilken tid på året ønskes praktikken, hvordan er organisationens interne kultur og dynamik, hvilke tidligere erfaringer har man med virksomheden og andre faktorer.

Vi arrangerer en telefonsamtale (hvis påkrævet) med værtsvirksomheden, som så efterfølgende vil bekræfte, at din praktikaftale kan godkendes fra deres side. Der kan i nogle tilfælde godt forekomme flere samtaler. Du vil derefter modtage en bekræftelse på din praktikplads.

Hvad sker der den første uge efter ankomst til New Zealand?
Du skal den førstkommende mandag (eller tirsdag, hvis mandag er en helligdag) gå hen på INTERNeX kontoret om eftermiddagen og der deltage i et informationsmøde. Informationsmødet er opdelt i to: først får du generel information (f.eks. om byen, om sikkerhed, om offentlig transport, om mobil telefoni osv.). Anden del omhandler specifik information om din praktik. Du deltager i en workshop, hvor du får vist, hvordan man gennemfører en samtale med værtsvirksomheden (hvis det er påkrævet). Du inviteres så med på Pub aften, hvor du får mulighed for at møde andre deltagere. I løbet af den første uge vil du også mødes med din praktikkoordinator, så I kan drøfte detaljer omkring din praktik og din værtsvirksomhed.

Hvad sker der, når jeg påbegynder praktikken?
De første par uger er altid en udfordring. Virksomheden skal vænne sig til dig, og du skal falde til i virksomheden. Den første dag vil du blive informeret mere generelt om virksomheden samt møde det personale, du kommer til at samarbejde med, og naturligvis vil du også møde din supervisor; vær ikke bange for at gå hen og præsentere dig selv! … Husk, det tager tid at opbygge venskaber og tillid, redskaber som er meget vigtige for dit praktikforløb. Hvis du har problemer, skriv episoden eller situationen ned og vend problematikken med din praktikkoordinator. Vi kan give dig nogle værktøjer, som kan gøre dit praktikforløb lettere at gennemføre.

Hvilken påklædning forventes der, når jeg er i virksomheden?
Typisk vil din praktikkoordinator kunne vejlede dig på dette område. Generelt gælder det dog, du må hellere være for pæn end for afslappet klædt, indtil du kender reglerne for den specifikke virksomhed. Når du deltager i møder med partnere eller kunder, vil det være påkrævet at have et pænt sæt tøj på. Nogle virksomheder har besluttet at være mere afslappet klædt om fredagen, men spørg altid din supervisor om interne regler.

Hvad kan jeg selv gøre for bedre at falde til i virksomheden?
Dine kolleger har typisk arbejdet sammen i flere måneder eller år. Du ankommer som ny midt i deres kultur og deres vaner. Vær den, der tager initiativ til en snak, du kan evt. invitere en eller flere på frokost eller tag med, hvis nogen inviterer dig. Du vil blive overrasket over, hvor venlige de fleste mennesker er.

Hvordan håndterer jeg det, hvis der opstår et problem mellem mig og en ansat eller mig og min supervisor?
Lad tvivlen komme din kollega eller supervisor til gode.… måske er det dig, der opfatter situationen anderledes end ment. Husk, du befinder dig midt i en ny kultur og en ny arbejdsplads med dertil hørende stress, kommunikation, kropsprog og andre forskelligheder. Husk det og find så ud af, om der virkeligt er tale om et problem. Dit første skridt bør være at tale med den person, du mener at have et problem med. Hvis dette ikke virker som en ideel løsning for dig, skal du STRAKS henvende dig til din praktikkoordinator.

Kan jeg gøre noget for at sikre mig tid sammen med min supervisor?
Din supervisor har også et job. Vedkommende er efter al sandsynlighed leder og sidder i en stilling, som også er krævende. Du kan henvende dig til noget af det andet personale i din afdeling, eller du kan selv prøve at finde frem til nogle svar.. skriv evt. de ting ned, som har virket anderledes på dig i organisationen. I New Zealand belønnes det, at man selv tager initiativ og har en afslappet tilgang til ting. Du skal være tålmodig med din supervisor når han arrangerer tid til en samtale med dig. Din praktikkoordinator kan også rette henvendelse til din supervisor, hvis du synes, det bliver for svært at få arrangeret møder med vedkommende.

Er alle praktikker ens?
Din praktik er DIN. Husk på, at dit praktikforløb er sammensat og udvalgt nøje på baggrund af en hel række faktorer som f.eks. virksomhedstype, organisation, din egen uddannelsesmæssige baggrund/erhvervserfaring, din personlighed, dine sproglige færdigheder osv..
Hver praktik, hver virksomhed og hver person er HELT unik. Vi arrangerer flere hundrede individuelle praktikker hvert år!

Hvor lang transporttid skal jeg dagligt påregne?
Daglig transporttid kan være mellem 20 minutter til en time eller endda mere. Mange mennesker i New Zealand har dagligt en transporttid på over 3 timer. Vi forsøger naturligvis at minimere afstanden fra dit arbejdssted til din bolig, men vurderer alligevel mere på, om en virksomhed kan give dig den ønskede praktik frem for en kort transporttid.

Hvad sker der, hvis jeg siger op?
Du SKAL kontakte din praktikkoordinator, inden du beslutter dig for at afslutte praktikken. Værtsvirksomheden har investeret tid og penge i dit praktikophold, og hvis du ikke gennemfører praktikken jf. de gældende regler, kan du ikke regne med at blive genplaceret i en anden virksomhed og ej heller at få nogle penge refunderet.

Hvad gør jeg, hvis jeg ønsker at afslutte praktikken før tid eller blive overflyttet til en anden virksomhed?
Inden du foretager dig noget, skal du rette henvendelse til din praktikkoordinator hos INTERNeX. Du skal altså IKKE informere din værtsvirksomhed eller supervisor om, at du stopper, inden du har talt med INTERNeX. Normalt kan de fleste problemer løses meget nemt gennem dialog.

INTERNeX er der for at hjælpe dig, men vi kan kun hjælpe, hvis du involverer os i, hvad der sker i din praktik. Det er langt bedre at løse et problem i den virksomhed, du er i frem for at flytte dig til en anden virksomhed; en proces, der kan tage op til flere uger, og der er ingen garanti for, at du trives bedre det nye sted. Der skal altså foreligge en konkret og tungtvejende årsag til dit ønske om ophør. For at skifte virksomhed er det påkrævet, at du udfylder en “INTERNeX Issue Form” og derefter “INTERNeX Request for Change Form”. Kontakt altid din praktikkoordinator i disse situationer.

Hvordan kontakter jeg min praktikkoordinator?
Din praktikkoordinator vil løbende have kontakt til dig, men du er ALTID velkommen til at ringe, skrive eller komme forbi kontoret. Faktisk skal du kontakte os, hvis du har problemer, overvejelser, udfordringer eller spørgsmål, også noget du mener, du selv kan løse – lige meget hvor lille eller stor udfordringen er. Du skal altid holde os opdateret på din situation. Praktik Programmet er for modne, ansvarsbevidste, selvkørende personer, så vi går ud fra, at når vi intet hører fra dig, er det fordi, det går dig godt.… Brug os, så vi sammen kan løse de udfordringer, der måtte opstå undervejs og dermed sikre dig den bedst mulige praktik.

Hvor mange timer skal jeg arbejde i virksomheden?
De fleste virksomheder, INTERNeX samarbejder med, har åbent 9 – 17, det skal du regne med, bliver dine arbejdstider. Der kan være forskelle fra virksomhed til virksomhed. Hvis man regner med, at du arbejder flere timer, eller du selv vurderer, du har brug for flere timer i virksomheden, måske med henblik på færdiggørelse af et projekt, skal du have drøftet dette med din supervisor.

Hvor lang tid tager det at få gennemført en ændring?
Mange virksomheder har afdelinger, partnere eller markeder i andre dele af landet. Derfor tager ting tid. Husk også på, at de mennesker du arbejder sammen med ofte er ledere, som har begrænset tid til rådighed til udelukkende dit praktikforløb. Det andet fastansatte personale i virksomheden kræver også lederens opmærksomhed og tid. I New Zealand ser man tiden som meget kostbar (“time is money”), særligt indenfor nogle udvalgte faggrupper; og du vil være nødt til at vænne dig til vilkårene i disse miljøer. Vær tålmodig, tag selv initiativ og vær hjælpsom.

Hvordan er strukturen i en New Zealand virksomhed?
Hver virksomhed er forskellig, og i New Zealand er der mange mindre virksomheder, som ikke har en særligt fastlagt struktur. Dette skyldes primært måden at arbejde på i New Zealand samt selve virksomhedskulturerne. Mærk dig frem til, hvordan ting fungerer og se, om det fungerer for dig. Dette er netop én af de spændende ting, du lærer i løbet af din praktikperiode.

Hvilke opgaver har jeg?
Du kan observere på virksomhedens aktiviteter, og du lærer meget ved at befinde dig midt i det hele. Din praktik skal afspejle din uddannelse og/eller din erhvervserfaring, dine interesser og evner. Inden samtalen med værtsvirksomheden vil din praktikkoordinator vejlede dig omkring de arbejdsopgaver, man forventer, du skal varetage. Du får dog mere specifikke informationer om arbejdsopgaverne, når du taler med værtsvirksomheden. Hvis virksomheden ikke mener, en telefonsamtale er påkrævet, vil der stå mere information om arbejdsopgaverne i det brev, hvori virksomheden bekræfter din praktikaftale.

Får jeg eget skrivebord/computer?
I de fleste tilfælde vil virksomheden arrangere, så du får dit eget skriveborg med computer. Hvis det forventes, at du er ligeså meget med i felten som på kontoret, skal du regne med at dele skrivebord med en anden. Typisk vil du dog få dit eget. Nogle virksomheder vil bede dig om selv at medbringe din bærbare computer.

Hvad gør jeg, hvis jeg vil have fri?
Det er normalt ikke noget problem at få fri, men hvis din praktik varer 8 uger eller kortere, skal du informere din supervisor om ferie, inden du påbegynder praktikken. Hvis din praktik varer længere end 8 uger, skal du lige være sikker på, at din planlagte ferie harmonerer med resten af afdelingens planlagte ferie, og du skal advisere din supervisor minimum 4 uger inden. Giv din supervisor et telefonnummer du kan træffes på, skulle der blive brug for at kontakte dig, imens du har fri.

Må jeg være på fornavn med min supervisor?
I mange andre lande er det kutyme at kalde supervisorer og sågar kolleger Mr., Mrs., Ms., Dr., osv., det gør man normal ikke i New Zealand. Det bedste er at iagttage, hvordan dine kolleger opfører sig overfor din chef/supervisor!

Kan jeg bede værtsvirksomheden om en anbefaling?
I de fleste tilfælde får du en anbefaling fra virksomheden. Nogle virksomheder har dog en politik om, at det gør de ikke, ligesom det kan være svært at få en, hvis virksomheden ikke har været tilfreds med dig. Hvis du vil have en anbefaling, skal du bede om den minimum 2 uger inden du stopper. Du kan også spørge en af dine kolleger, om de vil skrive en for dig. Det er et meget værdifuldt dokument, så husk at spørge efter det!

Hvad sker der, når jeg har afsluttet praktikken?
En uge inden afslutning af din praktik skal du kontakte din praktikkoordinator og bede om et ”Internship Completion Certificate”. Inden du henter dette dokument på kontoret hos INTERNeX, skal du skrive én side slutrapport, som beskriver den virksomhed, du har været i, hvilke arbejdsopgaver du har haft, dine generelle oplevelser og indtryk samt feedback.