Forklaring af udtryk

ALOTT arbejder med forskellige typer projekter og bruger forskellige udtryk. Disse udtryk vil vi forklare nærmere i det følgende, så du kan få et overblik over hvilke typer projekter du kan vælge mellem og hvad man kan forvente.

Kontakt os endeligt og lad os tale om dine muligheder, hvis du har spørgsmål.

Nærkontakt med dyr – ”Hands on”
Nogle af projekterne giver mulighed for at komme i tæt kontakt med dyr, gennem fodring, leg, vedligeholdelse og rengøring af anlæggene, og generelt sørge for, at dyrene har det godt. Tæt kontakt varierer fra dyr til dyr, baseret på alder og bl.a. personlighed, og fra projekt til projekt. Sikkerhed er vigtigt, både for dyr og for frivillige, så alle frivillige modtager undervisning i, hvordan man håndterer dyr, og opfører sig omkring dem.

Konservering – ”Conservation”
Ordet konservering betyder “bevaring” eller den proces, der fører til bevarelse, og målet er at arbejde med naturen for at bevare naturen og de elementer, der lever der. Projekterne ønsker så lidt indblanding i naturens gang som muligt, og de fokuserer på at sikre, at dyrene lever i et sikkert miljø. Disse projekter tillader ikke tæt kontakt med dyrene, da det er imod deres fokus og mål, de observerer dem hellere i deres rette element. ALOTT tilbyder også projekter, der indirekte forbindes til konservering. De er ikke rene konserveringsprojekter, men de avler for eksempel løver til projekter som er rene konserveringsprojekter.

Avl af dyr – ”Breeding”
Et af de projekter, vi tilbyder, er et godkendt avlsprojekt (Zimbabwe) hvor der forskes i løvers interaktion med hinanden. Avl anses af nogle for at være en af de få muligheder der er, for at beskytte vilde og truede dyrearter fra at blive totalt udryddet. Dette gøres for at øge løvebestanden på det afrikanske kontinent. Nogle af vores projekter (gennem ALERT) gør dette gennem 3 trin. – Læs mere om det her.

Modstandere af avl påpeger, at dyr ikke bør opdrættes i fangenskab, og især ikke hvis de derefter får kontakt med mennesker også selvom det kan betyde udryddelse. Der er mange delte meninger med avl af dyr.

Trofæjagt – ”Canned Hunting”
Canned Hunting er trofæjagt, hvor et dyr er holdt indenfor et begrænset indhegnet område, hvilket øger sandsynligheden for, at jægeren kan skyde dyret. Den praksis er forbudt i mange lande, men ikke i Sydafrika, hvor blandt andet løver jages på denne måde.
ALOTT tager på det kraftigste afstand fra Canned Hunting og samarbejder kun med projekter og partnere, der også tager afstand fra dette!

Alle ALOTTs projekter og partnere har bekræftet, at de ikke er en del af denne industri, at de ikke sælger dyr til Canned Hunting eller tager imod jægere, der deltager i Canned Hunting.

ALOTT vil igen gerne understrege, at vi er stærkt imod jagt på løver, uanset om de er vilde eller født i fangenskab, men temaet er ikke altid så sort og hvidt, som mange tror. ALOTT samarbejder med flere forskellige projekter hvor der er løver (avl, bevarelse og tilflugtssteder) og ingen af dem er en del af Canned Hunting industrien. Det er meget vigtigt at tjekke facts før du beslutter dig for et projekt så det er fakta, der ligger til grund for din holding og ikke følelser.

Bekæmpelse af krybskytteri
Krybskytteri er et stort problem på det afrikanske kontinent, og er derfor en vigtig kamp at tage op. Mange af vores projekters primære mål er, at sørge for, at dyrene i området er sikre, og at de ikke jages af uautoriserede personer. Projekterne har således kontrollerede hegn, de er på udkig efter snarer, de overvåger områderne, og holder sig løbende opdateret på bestandene i området.

De dyr, der er mest truede af krybskytteri er næsehorn, elefanter, skældyr og løver.

Game Farm
Projektet har også andre dyr på gården, såsom antiloper, fugle, heste mm. Game farm kan til dansk oversættes med vildtfarm.

Farm med tilrejsende turister
Projektet tager imod turister, enten på dagsture eller overnatning. I nogle tilfælde tager projekterne også i mod skoleklasser i undervisnings- og informations-øjemed. Turister har mulighed for at blandt andet at have nærkontakt med visse dyr, deltage i wildlife ture i bil, slappe af i restauranten og købe souvenirs under deres besøg. De penge som turisterne lægger i forbindelse med deres besøg, kommer dyrene og projektets formål til gode, og nogle projekter er helt afhængige af disse indtægter for at kunne opretholde projektets formål.

Kommerciel
Projektet drives således at virksomheden over tid genererer økonomisk gevinst ved at købe og sælge produkter eller tjenester. Den måde det er implementeret på er forskellig fra projekt til projekt, men generelt for alle projekter er, at ingen af dem modtager donationer eller støtte fra staten. De må derfor lave deres egen indkomst til at drive farmen/projektet. Dette gøres for eksempel ved at modtage frivillige, selv om dette ikke gør nogen væsentlige gevinster i økonomisk henseende, og ved at acceptere turister, der betaler for at komme tæt på dyr, og deltage i ”game drives”.

Flytning af dyr – ”Game Capture”
En af grundene til, at bestanden af dyr reduceres er, at de lokale farmere skyder rovdyr, når de kommer for tæt på gårde og husdyr. Rovdyrene dræber kvæg, som ødelægger farmerens levebrød. Projektet fokuserer stærkt på at overvåge rovdyr i området og sikre, at de ikke kommer for tæt på gårde og kvæg. Hvis de kommer for tæt på, vil projektet, hvor det kan lade sig gøre, forsøge at flytte dyrene og dermed redde deres liv.

Rehabiliteringscenter
Projektet fungerer som et hjem for bl.a. forældreløse dyr, sårede dyr og problemdyr, og målet er at få så mange som muligt af disse dyr tilbage til naturen. Nogle af dyrene forbliver på farmen, fordi de ikke kan sættes ud i naturen igen, og andre er født og opvokset på stedet. Disse dyr bliver passet og plejet og lever et liv så godt som det er muligt på farmen.