GENERELLE BETINGELSER

 Det er ikke den mest interessante læsning, sådanne betingelser, men ikke desto mindre vigtig information, som vi er nødt til at give dig, når du køber en ydelse hos ALOTT. Nedenfor finder du betingelser og vilkår for ALOTTs programmer.

Udover nedenstående betingelser henleder vi din opmærksomhed på, at hvert enkelt program kan have specifikke betingelser for programmet. Disse findes under det enkelte program på ALOTTs hjemmeside – www.alott.dk. Er der modstridende oplysninger i betingelserne for det specifikke program og nærværende generelle betingelser, har betingelserne for det specifikke program forrang.

Ansøgningen
Ved at indsende ansøgningsformularen, indgår du en kontraktmæssig aftale med ALOTT, og du accepterer betingelser og vilkår, som beskrevet i materialet fra ALOTT og på hjemmesiden www.alott.dk.

I forbindelse med udfyldelse af ansøgningsformularen skal du kontrollere, at for- og efternavne står nøjagtigt som i dit pas.

ALOTT behandler alle ansøgningerne i den rækkefølge de ankommer på kontoret, og vi forbeholder os ret til at afvise en ansøgning, hvis vi vurderer det nødvendigt. F.eks. ved manglende modenhed, forkert indstilling, helbredsmæssige årsager m.m.

Priser, herunder ændringer
Betalingsbetingelserne fremgår i oplysningerne for det enkelte program, da de er forskellige fra program til program.

ALOTT forbeholder sig ret til at ændre priser på grund af ændrede valutakurser, almindelig inflation eller prisstigninger fra vores samarbejdspartnere i udlandet, højere billetpriser, lufthavnsskatter eller andre uforudsete omstændigheder.

Afbestilling
Annullerer du programmet før afrejse, gælder følgende regler:

  • Depositummet tilbagebetales ikke, hvis visumansøgningen bliver afvist af myndighederne.
  • Depositummet tilbagebetales ikke, hvis du annullerer af personlige årsager.
  • Annullerer du mindre end 30 dage før afrejse, betales de faktiske udgifter – dog mindst 50 % af programprisen.
  • Annullering er kun mulig ved skriftlig meddelelse til ALOTT med angivelse af årsagen for annulleringen.
  • Der kan være særlige regler for annullering under det enkelte program.

Annullerer du programmet efter programstart – uanset årsag – ydes der ingen refusion.

Dine pligter under programmet
Hvis du ikke efterlever de regler og anvisninger, som du er blevet informeret om vedrørende programmet, før afrejse af ALOTT og ved evt. infomøde efter program start, forbeholder ALOTT og dennes partnerorganisationer sig ret til at ekskludere dig fra programmet uden tilbagebetaling af program gebyr eller andre udgifter.

Reklamation
I tilfælde af klager under opholdet/kurset skal du straks informere partnerorganisationen og ALOTT i Danmark skriftligt. Vi vil gøre, hvad vi kan for at løse problemet på stedet. Vælger du at forlade opholdet/kurset før tid, uden at have givet os mulighed for at rette op evt. fejl og mangler, vil der ikke blive ydet refusion af nogen art.

Har du ikke sendt en skriftlig klage under opholdet/kurset, vil klagen ikke blive fulgt op efter hjemkomst.

Ansvar
Alle arrangementer vedrørende transport, indkvartering og andre services (inklusive billetter, tilgodebeviser og vouchers) udstedt af ALOTT, er med det forbehold, at hverken ALOTT eller dennes samarbejdspartnere kan holdes ansvarlige for skader, tab, udgifter, ulykker, forsinkelser, annulleringer eller afvigelser indtruffet under rejsen, og som er uden for ALOTTs indflydelse.

Visum

ALOTT hjælper med råd og vejledning i forbindelse med visumansøgning, men det er udelukkende op til værtslandets myndigheder, om de vil godkende visum og hvornår, og ALOTT kan ikke drages til ansvar for evt. afslag eller for sen udstedelse. Myndighederne refunderer ikke visumgebyret ved afslag. 

Forsikringer

ALOTT fungerer som salgskontor for forsikrings-produkter, men kan ikke drages til ansvar for beslutninger i forsikrings-sager. Efter tegning af forsikringspolice afregnes med forsikringsselskabet og herefter er al kontakt med forsikringsselskabet direkte mellem dig og forsikringsselskabet.

Persondatapolitik – GDPR
Den 25. maj 2018 trådte en ny EU regel om håndtering af persondata i kraft. Den følger vi naturligvis og du kan læse mere om den her.

Privatlivspolitik
Du kan se information om vores behandling af dine personoplysninger og cookies samt dine rettigheder på denne side om Privatlivspolitik.

Øvrigt
ALOTT tager forbehold for prisændringer, tastefejl og lignende.

Deltagerens kontaktoplysninger, såsom navn, e-mailadresse, telefon- og mobilnummer vil  blive udleveret til andre deltagere, der rejser samme dato destinationen, så man kan arrangere at mødes. Hvis dette ikke ønskes, skal der gives besked til ALOTT i forbindelse med tilmelding.