Lønnet vs. ulønnet

Alle praktikker er ulønnede, fordi vi på den måde sikrer os, at vi kan placere praktikanter i de bedst mulige stillinger. Det er nemlig en ret afgørende faktor, om du skal aflønnes eller ej. Nogle kandidater kunne fristes til at tro, at en praktik forløber ens, hvad enten den er lønnet eller ulønnet, men der er faktisk en stor forskel. 

Hvis virksomheden aflønner dig, kan de kontrollere, hvad du skal lære, og praktikken bliver et job, hvor du skal udføre de opgaver som din arbejdsgiver vurderer er bedst for virksomheden.

Når vi derimod kontakter en virksomhed med henblik på at udsende en ulønnet praktikant, spørger virksomheden typisk; ”hvad skal vi gøre”. En udtalelse, der dokumenterer, at billedet er vendt i forhold til den lønnede ansatte. Denne udtalelse viser forståelse for, at praktikken skal være værdifuld for praktikanten.

Virksomheden integrerer praktikanten i deres daglige teams og rutiner. Praktikanten får dermed mulighed for at lære arbejdsprocesser, som de ikke ville have lært, hvis de blot havde varetaget et lønnet job i et isoleret område. ALOTT er med til at sikre bredde og dybde i din læringsproces, i praktikken.

Når praktikanten ikke modtager betaling for sit arbejde kan hver praktik skræddersys til den enkelte deltager.

Nogle praktikanter tror, at virksomheden ikke sætter noget på spil ved at have en praktikant ansat, og at virksomheden derfor ikke vil respektere praktikanten og dennes indsats. Det er dog ikke tilfældet.

Virksomheden skal overveje mange aspekter, når de ansætter en praktikant. F.eks.

– Har vi en person internt, som kan supervisere praktikanten?
– Kan vi yde tilstrækkelig med sparring?
– Er der arbejdsopgaver nok til en praktikant? 
– Kan vi rent fysisk finde plads til endnu en person i virksomheden?

Den type refleksion fortæller netop, at virksomheden ikke blot ønsker sig gratis arbejdskraft, men at man seriøst overvejer, om praktikanten kan trives og udvikle sig i praktikken, og at virksomheden gør sig umage for at give praktikanten en god oplevelse.

ALOTT skaber win-win situationer mellem praktikant og virksomhed!

Min praktik går virkelig, virkelig godt! Jeg er så glad for at være der – folk er så flinke, og jeg kommer til at lære så meget her!

Den første måned arbejdede vi alle som gale for at få galleriet klar til fredag. Det var alt sammen praktisk arbejde, så jeg er blevet en ganske god handy-kvinde nu! 🙂 Men jeg er virkelig glad for, at jeg var her og var kunne være en del af alt det arbejde, før åbningen. Åbningen fredag gik godt. Vi havde besøg af flere forskellige og en masse mennesker for at se museet, så det var en god start.

Jeg har lige haft en snak med min chef, Sue, den anden dag, og fra nu af skal jeg hjælpe vores marketingchef med nogle markedsundersøgelser, og hvordan man kan gøre os mere synlige blandt de øvrige medborgerhuse og skolerne i BC.
Jeg ser virkelig frem til det, eftersom jeg kan bruge det til min sidste eksamen her til sommer.

Birgitte, praktikant i Canada på BC Sports Hall of fame and Museum, studerer handelsøkonom i event management