Landbrugspraktik i udlandet

Praktikken i Landbrugsuddannelsen, er en vigtig del af uddannelsen.

Store dele af de færdigheder du skal kunne for at være en god Faglært Landmand, skal du lære i praktiktiden. Derfor er det vigtigt, at du vælger en praktikplads, der har den eller de produktionsgrene, der interesserer dig.

Praktik i udlandet
I landbrugsuddannelsen er der 2 praktikperioder på hhv 13 og 15 måneder. En eller begge af disse perioder kan du vælge at tage i udlandet. Du kan også vælge bare at tage en del af en periode i udlandet.

Praktik i udlandet er med til at give uddannelsen et internationalt perspektiv, der er vigtigt i et erhverv, hvor en stor del af produktionen eksporteres til andre lande.

I uddannelsen indgår også engelsk, som et fag, men samhandel med andre lande er af væsentlig betydning for landbruget.

Forståelse for andre kulturer og demokratier er derfor vigtig for at forstå landbrugets situation. Indenfor landbruget er der tradition for at rejse og opleve, og der er gode muligheder for økonomisk støtte til ophold i udlandet.

Information om praktik i Landbrugsuddannelsen er hentet fra Danske Landbrugsskolers hjemmeside www.danske-landbrugsskoler.dk

Du skal være opmærksom på, at hvis du tager på praktik i udlandet som led i din landbrugsuddannelse, kan du få økonomisk støtte fra den danske ordning PIU (Pratik i Udlandet). Det er din landbrugsskole, som hjælper dig med at få tilskuddet, men du kan læse mere om ordningen her: www.iu.dk/piu

Læs mere om vores Farm programmer her og tag en uforpligtende snak med Linda, hvis du vil vide mere.