Officiel erklæring fra ALOTT

Vedrørende vores løveprojekter i Sydafrika

ALOTT tager skarpt afstand fra alle former for Canned hunting!

Vi vil hermed gerne offentligt meddele, at vi er stærkt imod og tager afstand fra alle former for Canned hunting.

Derfor vil ALOTT på ingen måde samarbejde med projekter, som enten støtter eller er en del af Canned hunting industrien. Vi er klar over, at der er frivillige projekter i Afrika, der samarbejder med eller selv står bag løvejagt. Derfor er vi altid ekstra omhyggelige med at udvælge projekter, der har løver. Vi har således afvist anmodninger fra parker og farme, som har været tvivlsomme, og det vil vi fortsat gøre, ligesom vi selv besøger og inspicerer de projekter, som vi sender frivillige til.

Husk kildekritikken
Alligevel kan det ikke undgås, at nogle projekter uretmæssigt beskyldes for at være en del af Canned hunting industrien, hvilket der desværre også er triste eksempler på. ALOTT mener, at enhver anklage om involvering i Canned hunting industrien skal tages alvorligt og undersøges til bunds. Men samtidig er det naturligvis også vigtigt at forholde sig kildekritisk til anklagerne.

Vi ser f.eks., at mange af de mest højrøstede kritikere af frivilligt arbejde med løver, udelukkende baserer deres udtalelser på tilbagemeldinger fra frivillige, der har arbejdet på nogle af disse projekter. Det er imidlertid vigtigt ikke straks at konkludere, at dette betyder, at alle frivillige projekter, der involverer opdræt af løver og som tillader menneskelig kontakt, er involveret i Canned hunting.

Vi opfordrer alle, der overvejer ethvert frivilligt program med dyr, til at sætte sig ind i og få hele historien, før de drager forhastede konklusioner om et enkelt projekt. Kig på beviserne, der er præsenteret, hvorvidt forfatterne er villige til at sætte deres navn bag deres påstande, og overvej eventuelle motiver, de måtte have. Det er vigtigt at være kritisk – ikke bare over for dem, der kører projekterne, men også dem, der fremsætter påstande om det modsatte.

Vi opfordrer også de, der dømmer uden beviser, til nøje at overveje, hvor meget økonomisk mening det ville give for disse projekter, eftersom de tager i mod frivillige fra hele verden, hvis de virkelig var involveret i Canned hunting industrien. Ligeledes bør de overveje det faktum, at det ikke giver megen økonomisk mening for en opdrætsfarm involveret i Canned hunting at åbne deres farm for kontrol fra frivillige fra hele verden. Overvejes bør også det logiske i at betale store summer til dyrlæger for at sikre de stærkeste gener i løver, for derefter at sælge dem til Canned hunting.

Vi kan være med til at gøre en forskel 
Som en organisation, der sender frivillige til disse projekter, er vi hos ALOTT i den unikke position, at vi kan påvirke projekterne til at gøre endnu mere, og vi fortsætter med at gøre dette bag kulisserne.

Der er mange udfordringer i forbindelse med bevarelse af disse prægtige dyr. Mennesket har i første omgang ødelagt og fjernet store dele af løvers naturlige levesteder, og desværre er valget normalt mellem to onder, snarere end mellem en god og en dårlig metode. Vi ser bevaring og miljøet generelt for at være en af de største udfordringer i vores tid og tror på, at vi kan hjælpe ved fortsat at uddanne og informere.

ALOTT
2015