Klima, miljø og bæredygtighed

Vi bekymrer os om vores klima og tænker bæredygtighed ind, hvor vi kan. 🌿🌍♻️

Genetablering af skov er kommet på dagsordenen i mange lande, fordi træer binder store mængder CO2 og dermed er en af nøglerne til at bremse de globale klimaforandringer. Det fastslår FNs klimapanel i en omfattende nyligt udkommet rapport.

På de enkelte programmer her på hjemmesiden, vil du kunne se, hvad der gøres for natur og miljø netop her, og vi opdaterer afsnittene som informationen bliver tilgængelig. Men har du spørgsmål om, hvad der gøres på et bestemt projekt, så tøv ikke med at kontakte os.

Hvis du er bekymret for om du bør rejse, så tænk på at ALOTT kompenserer for CO2 udledningen fra alle vores deltageres flyrejser med støtte til et stort regnskovsprojekt i Sydamerika – også kaldet “Verdens lunger”.

Miljøbevisthed på ALOTT kontoret

Arbejdspladserne hos ALOTT er på kontor. De væsentligste miljøbelastninger stammer fra normalt energiforbrug; vand, varme og elektricitet.

Hvad ALOTT gør:

 • Vores kopipapir har EU’s Ecolabel og vi printer på begge sider når det er muligt
 • Vi slukker printere og kopimaskiner, når vi går hjem
 • Maskiner på standby slukkes helt, hvor det kan lade sig gøre
 • Sorterer affald (plast/papir – dåser – køkkenaffald)
 • Vi bruger bæredygtige rengøringsmidler
 • Vi bruger udelukkende elsparepærer
 • Nej til plasticposer/flasker
 • Nye lavenergi LED armaturer
 • Bygningen kontoret er beliggende i er godt isoleret for at minimere forbruget af varme
 • Dobbeltskyl i toiletter
 • Afmeldt reklamer
 • ALOTT er en del af Project Zero.
  ProjectZero er visionen om vækst og nye grønne arbejdspladser med den effekt, at Sønderborg-området bliver CO2-neutralt i 2029 – det er 20 år før resten af Danmark. 

Reduce what you can, offset what you can’t!

ALOTT greener

Alle vores programmer har dette mærke, for at vise at vi kompenserer for det CO2 aftryk, det laver, når du flyver ud til din destination.

Skoven har en nøglerolle i forhold til klimaet, fordi træer ved deres fotosyntese kan optage CO2 fra luften og lagre det som kulstof.

Ifølge den grønne tænketank Concito giver genskovning og beskyttelse af regnskoven den største klimaeffekt, derfor støtter ALOTT et stort og godkendt regnskovsprojekt, for at kompensere for det CO2 aftryk, som din flyrejse laver.

En returrejse til Australien udsender 3,4 tons CO2 i luften, en tur til Sydafrika udleder 2 tons osv. Det kræver meget store områder af skov for at optage denne udledning, og det er her vi hjælper.

Projektet, vi støtter hedder Envira og ligger i udkanten af Amazonas regnskoven i Brasilien. Foruden at beskytte det 200.000 hektar store skovområde, giver projektet samtidig arbejde til lokalbefolkningen, forhindrer skovrydning, planter nye træer og sikrer dermed levesteder for det rige dyreliv i området.

ALOTT friendlier

På programmer med dette mærke, er der ekstra fokus på miljøvenlighed – og du bliver involveret.

Det betyder at du i løbet af dit ophold bliver involveret i nogle aktiviteter, der hjælper miljøet. Det kan f.eks. være:

 • Beach clean, hvor man indsamler affald, der er skyllet op på stranden
 • Det kan være samling og genanvendelse af plastik
 • Det kan være at sortere affald
 • Hjælpe med at formidle viden til lokalbefolkningen om vigtigheden af at passe på miljøet
 • Observere og indsamle data til forskere
 • Hjælpe med andre miljøvenlige tiltag
 • Se mere under det enkelte program, hvad der gøres netop her.

Du kan desuden, under alle programmer, se hvilke tanker, de har gjort sig og hvilke tiltag, der gøres på stedet ved f.eks. indkvarteringen, i køkkenet og de omkringliggende områder.