S.U. under opholdet

Artikel 11. marts 2015 fra Uddannelsesministeriet:
Studerende kan stadig få SU under praktikophold

Studerende kan stadig få SU under ulønnede praktikophold samtidig med, at praktikstedet dækker udgifter til opholdet. Det fastslår uddannelses- og forskningsministeren.

Er du studerende og planlægger et praktikophold som led i dit studie? Så kan du stadig få SU, selvom dit praktiksted dækker dine udgifter til opholdet.

Det fastslår uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen, efter der i den seneste tid har været sået tvivl om det i medierne. Men for at få SU skal praktikopholdet være ulønnet.

– Det er vigtigt for mig at gøre klart, at unge, der tager til udlandet på praktikophold, selvfølgelig stadig kan få SU og samtidig få dækket deres dokumenterede udgifter, der har med praktikopholdet at gøre. Både praktik og udlandsophold er en meget vigtig del af uddannelsessystemet. Jeg vil gerne have unge studerende til udlandet, fordi alle bliver rigere af at få et internationalt udsyn i deres fag, siger Sofie Carsten Nielsen.

Praktikstedet må gerne give de studerende tilskud til dokumenterede udgifter, som er forbundet med praktikopholdet. Det kan være udgifter som rejseforsikring, flybilletter, telefon eller husleje i den by, man er i praktik i. Kravet er blot, at udgifterne skal kunne dokumenteres.

Der har været tilfælde, hvor studerende både har modtaget SU og løn for praktikopholdet. Derfor præciserer Styrelsen for Videregående Uddannelser nu administrationen over for uddannelsesstederne, så studerende ikke modtager SU samtidig med, at de får løn fra deres praktiksted.

Selv om studerende stadig både kan få SU og udgifter til praktikophold dækket, vil uddannelses- og forskningsministeren i den kommende tid undersøge, om der er unødvendige forhindringer for praktikophold.

Ingen krav om tilbagebetaling af SU

Styrelsen vil ikke kræve SU tilbagebetalt fra de studerende, som allerede har fået godkendt deres praktikaftaler. Det gælder uanset de studerendes praktiksted, og uanset om praktikken finder sted i Danmark eller i udlandet.

SU under praktikophold
Studerende kan få SU til meritgivende praktikophold i både Danmark og udlandet.
For at få SU under praktikopholdet skal opholdet være ulønnet.
Praktikstedet kan dog yde tilskud til udgifter forbundet med opholdet, hvis de ønsker det. Kravet er blot, at udgifterne skal kunne dokumenteres.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Kontorchef Mette Ring Rossing, Styrelsen for Videregående Uddannelser, tlf. 7231 7950, e-mail mrr@uds.dk

Leder af presseenheden Jesper Langergaard, tlf. 7231 8020, e-mail jela@ufm.dk .